Recente nieuwsberichten

De bekabelde digitale meter blijkt helemaal niet bekabeld te zijn!

Via het antwoord op een parlementaire vraag en ook de website van Fluvius vernemen wij dat de bekabelde meter die Fluvius vanaf januari 2023 verplicht moet aanbieden in werkelijkheid helemaal geen bekabelde meter is. Het gaat om een meter die met een kabel wordt geconnecteerd met een buitenantenne die op de gevel of aan de rooilijn wordt geplaatst. Dit is gewoonweg hallucinant. Dit beantwoordt niét aan de geest van de beslissing van het Vlaams Parlement/de Vlaamse regering en aan de bepaling in het Energiebesluit die stelt dat de communicatie via bekabeling moet gebeuren (en dus niet via het 4G-netwerk, ook niet met een buitenantenne).

Tenzij men over een groot domein beschikt zal een dergelijke buitenantenne zich altijd in de nabijheid van de woonst bevinden, of zelfs rechtstreeks op de gevel, en dus ook zorgen voor stralingsblootstelling binnenshuis en desgevallend in de eigen tuin. Mensen die willen kiezen voor een digitale meter zonder stralingsblootstelling willen evenmin een draadloze zendantenne op hun gevel of in hun tuin!

De installatie van een buitenantenne is ook allesbehalve gebruiksvriendelijk en laagdrempelig, en brengt werken met zich mee die ingrijpend zijn (doorboren (buiten)muren, openbreken tuin of oprit om verlengkabel te leggen, installatie van een zichtbare buitenantenne/voetpadkast, etc.).

Ook is de prijs die Fluvius wil aanrekenen voor een dergelijke “bekabelde” meter (tussen de 340 en 821€) totaal onaanvaardbaar. Het belemmert de politieke en door het Grondwettelijk Hof vastgelegde vrije en onbelemmerde keuze voor een niet-stralend alternatief.

Moeten we dit begrijpen als puur pestgedrag vanwege Fluvius? De consument zelf heeft niet gekozen voor deze uitrol van straling uitzendende meters, wordt verplicht deze te laten installeren en zou zich dus ook niet blauw moeten betalen om zich ertegen te beschermen.

Wat Fluvius nu uitgewerkt heeft, is louter een oplossing voor een probleem dat zij zelf hebben gecreëerd door te kiezen voor draadloze communicatietechnologie voor meters die zich vaak in betonnen kelders bevinden met weinig mobiel bereik. Inderdaad, in september 2022 werd in de media bericht dat slimme meters massaal niet werken en dat tienduizenden meters geen verbinding maken.
Dit wil Fluvius oplossen door een buitenantenne, wat ze nu blijkbaar gemakshalve meteen ook voorstellen als de “bekabelde” meter. Wij stellen ons de vraag welke moeite Fluvius eigenlijk heeft gedaan om oprecht de schouders te zetten onder de ontwikkeling van een werkelijk bekabelde meter (via glasvezel, coax of ethernet).

Wij schreven een brief naar Minister van Leefmilieu Zuhal Demir en naar Fluvius zelf om deze wantoestand aan te kaarten.

U wil geen stralende digitale meter in huis? Lees ons artikel 'Hoe een een bekabelde/niet-stralende digitale meter aanvragen' en onze FAQ over slimme meters.

Zie ook dit artikel op de website van VEHS Vlaanderen: ‘Bekabelde’ digitale meter met externe antenne!?.

Lees meer...

Nieuwe Belgische studie elektrohypersensitiviteit: ontworpen om geen effecten te vinden?Op haar website publiceerde Eos op 14/12/2022 een artikel met als titel: ‘Kan je gevoelig zijn voor wifi- en gsm-straling? Onderzoekers vinden opnieuw geen enkel bewijs’. Gelijkaardige artikels verschenen eerder in de Franstalige pers. Het gaat opnieuw om een provocatiestudie, die net ontworpen lijkt te zijn om geen effecten te vinden.


Onderstaande tekst is een vertaalde, licht aangepaste en ingekorte versie van het
persbericht uitgestuurd op 29/11/2022 door verschillende Franstalige verenigingen die opkomen voor de rechten van mensen met elektrohypersensitiviteit en zich inzetten tegen elektrosmog. Download dit vertaalde persbericht als PDF.

****

Wij, verenigingen die actief zijn rond de gezondheidsvraagstukken in verband met blootstelling aan elektromagnetische straling, plaatsen vraagtekens bij de door Sciensano-ISSeP uitgevoerde studie over elektrohypersensitiviteit: de keuze voor een provocatiestudie, het ontbreken van metingen van biologische markers, het ontbreken van een wetenschappelijke publicatie voorafgaand aan de mededeling aan de pers, het geringe aantal deelnemers dat statistisch geldige conclusies uitsluit, het gebrek aan medische deskundigheid van de onderzoekers op dit gebied, enz.

Er kunnen ook vragen worden gesteld over belangenconflicten.

In bijlage 1 zitten enkele getuigenissen van deelnemers die het verloop van de studie aan de kaak stellen.

Context

Onderzoekers van het ISSeP (het Waalse publieke onderzoeksinstituut rond milieu en technologie) en Sciensano hebben onlangs aan de pers de resultaten bekend gemaakt (1) van een onderzoek naar het mogelijke verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en de symptomen van elektrohypersensitiviteit, waarover in de pers werd bericht (La Libre (2), Le Soir (3) en Eos (4) in de Vlaamse pers).

Provocatiestudies zijn een achterhaalde en ongeschikte methodologie

Bij zogenaamde provocatiestudies worden de proefpersonen (die stellen elektrohypersensitief of EHS te zijn) blootgesteld aan elektromagnetische straling gedurende korte periodes, afgewisseld met korte periodes van niet-blootstelling, en dit op een gerandomiseerde, dubbelblinde manier. Vervolgens wordt aan de deelnemer gevraagd om aan te geven of hij of zij op een bepaald moment wel of niet de aanwezigheid van straling ‘voelt’.

Deze methode is achterhaald en wordt sterk bekritiseerd in de wetenschappelijke gemeenschap. Het is onmogelijk om met deze methode een causaal verband te onderzoeken tussen stralingsblootstelling en klachten van EHS (5,6).

De belangrijkste reden daarvoor is dat mensen levende wezens zijn met complexe biologische processen en ze in tegenstelling tot machines niet op een aan/uit manier reageren. Mensen met EHS zijn of hebben geen ‘detector’ die onmiddellijk afgaat bij blootstelling en onmiddellijk weer uitschakelt na het stopzetten van de blootstelling. Het duurt vaak enige tijd (variërend van persoon tot persoon) voordat men de effecten begint te voelen. Nog belangrijker is dat als men de effecten eenmaal voelt, het vaak enkele uren of zelfs dagen kan duren voordat ze wegebben.

Bovendien heeft de voorafgaande blootstelling van de deelnemers tijdens de heenreis naar de plaats van het onderzoek (antennes langs de baan, smartphones van andere personen op de baan of in de trein, enz.) een belangrijke impact. In deze studie hadden de deelnemers slechts een half uur om de blootstelling aan de reis te ‘ontladen’, wat ruim onvoldoende is.

Lees meer...

Hoe een een bekabelde/niet-stralende digitale meter aanvragen

Zie ook onze FAQ over de slimme meter.

(Deze pagina werd al 16.195 keer geconsulteerd.)

We krijgen regelmatig vragen van mensen die geconfronteerd worden met de installatie van draadloos communicerende gas-, elektriciteits- en watermeters en die in plaats daarvan meters willen krijgen zonder stralingsblootstelling. Hieronder meer info over hoe je dit moet aanpakken.


Draadloze meters communiceren via 4G/IoT en zenden quasi continu radiofrequente elektromagnetische signalen uit die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en tot allerlei klachten kunnen leiden, zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, hartritmestoornissen, enzovoort.

Na hoorzittingen in het Vlaams Parlement, waar ook de bezorgdheden over straling werden toegelicht, waren parlementsleden er voorstander van om ook een bekabelde digitale meter te ontwikkelen en aan te bieden aan iedere netgebruiker die daarom vraagt. Het recht op een bekabelde meter werd vervolgens vastgelegd in het Energiebesluit. In januari 2021 bevestigde het Grondwettelijk Hof, naar aanleiding van een procedure aangespannen door enkele mensen van Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen, dat inderdaad elke netgebruiker het recht heeft om te kiezen voor een niet-stralende/bekabelde in plaats van een draadloos communicerende meter (zie het arrest en persbericht van het Grondwettelijk Hof). Dit recht is dus niet beperkt tot mensen met elektrohypersensitiviteit.

Goed om weten: eigenaars van zonnepanelen kunnen de digitale meter weigeren tot begin 2025.

Praktisch: van zodra je de brief van Fluvius ontvangt over de geplande installatie van de slimme gas- en/of elektriciteitsmeter, raden we je aan om hen telefonisch te contacteren en mee te delen dat je op basis van het Energiebesluit en het arrest 5/2021 van het Grondwettelijk Hof een meter zonder stralingsblootstelling wenst om je gezondheid te beschermen. En dat je ofwel je analoge meter(s) wil behouden, ofwel een bekabelde digitale meter wenst (zonder buitenantenne! zie verder), ofwel een digitale meter met uitgeschakelde draadloze communicatiemodule. (Een analoge meter is vanuit gezondheidsoogpunt de beste keuze want deze veroorzaakt geen ongezonde ‘dirty electricity’.) Verstuur ook zo snel mogelijk een aangetekende brief naar Fluvius (en de onderaannemer indien het geen Fluvius-technicus is die de installatie gaat doen).

=> Gebruik onze modelbrief om een bekabelde, niet-stralende digitale meter aan te vragen (laatste update 03/01/2024):

  • Modelbrief installatie van elektriciteits- en gasmeter.
  • Modelbrief installatie van zowel elektriciteits-, gas- en watermeter.
  • Modelbrief installatie watermeter.

Lees meer...

School in Aubange test de LiFi technologie, draadloos internet via licht


In Wallonië en Brussel zijn er al verschillende scholen, maar ook een gemeentebestuur en een ziekenhuis, die LiFi gebruiken in plaats van WiFi. Hopelijk is dit inderdaad een veiliger/minder schadelijk alternatief voor wifi en kan dit ook in Vlaanderen ingang vinden!

Automatische vertaling van het artikel van de RTBF over de installatie van LiFi in een school in Aubange (04/04/2022):

Een school in Aubange test LiFi-technologie, een digitale verbinding via licht

Heb je al gehoord van LiFi? De internetverbinding werkt dankzij het licht van LED-lampen. Leerlingen van de plaatselijke school in Aubange konden deze nieuwe technologie in hun klas testen.

Wat is LiFi? De volledige naam: Light Fidelity verwijst naar een technologie die draadloze communicatie mogelijk maakt dankzij de verlichting van LED-lampen waarvan de intensiteit kan worden aangepast. Verschillende scholen in Wallonië en Brussel hebben het al. In de nabijheid van een lichtbron maakt het de overdracht van informatie mogelijk. Om LiFi te laten werken, moeten infraroodkastjes aan het plafond worden geïnstalleerd, die verbonden zijn met de LED-lampen, en moeten op elk tablet ontvangers worden geïnstalleerd. Deze technologie heeft vele voordelen: "Ze is sneller, stabieler en veiliger, maar verbruikt ook minder energie dan WiFi", legt Cédric Gelpi van LiFi Solutions asbl uit.

Lees meer...

Help ons ACTIEF om van het ECI tegen 5G een succes te maken!

25 You Can Do It Memes That Are 100% Encouraging - SayingImages.com

Beste lezer,

Geregeld hebben we jou geholpen met stralingsgerelateerde vragen en problemen. Nu vragen wij hulp van jou, die geen geld kost en die voor het algemeen belang is. We willen dat je verschillende organisaties aanschrijft en hun vraagt om het ECI in hun nieuwsbrief, website, sociale media etc. op te nemen. Enkel zo kunnen de handtekeningen drastisch stijgen. Het moment is NU, in het begin van het schooljaar. Elke organisatie apart aanschrijven zou het ideale zijn, maar als dit te veel is, kan je er verschillende tegelijk aanschrijven, door hun mailadressen in BCC te zetten. Elke bijdrage van jou is waardevol!

Welke organisaties schrijf je best aan?

- Gezondheidsorganisaties
- Diverse milieuorganisaties
- Levensbeschouwelijke organisaties
- Politieke partijen en/of organisaties
- Burgerbewegingen
- Alternatieve media
- ....

Lees meer...