Recente nieuwsberichten

Fluvius weet goed genoeg wat een echt bekabelde meter is - ethernetbekabeling werd reeds gebruikt in pilootproject

De bekabelde, stralingsvrije digitale meter die Fluvius volgens het Energiebesluit en een arrest van het Grondwettelijk Hof moet voorzien blijkt helemaal niet bekabeld te zijn. De “bekabelde” meter van Fluvius blijkt te communiceren via een 4G-buitenantenne die op de gevel of aan de rooilijn wordt geplaatst en waarvoor men bovendien een absurd hoge kostprijs voor moet betalen (340 tot 1700€), wat neerkomt op pure afpersing.

Het is duidelijk dat Fluvius, met de steun van energieregulator VREG en minister Demir, de boel belazert en mensen met bezorgdheid over stralingsblootstelling in het gezicht uitlacht. Ze lappen de wet, de democratie en de rechtspraak aan hun laars en het is hoogst verontrustend dat de regulator en minister Demir, ondanks herhaald aandringen, weigeren om in te grijpen.

Fluvius weet goed genoeg wat een écht bekabelde digitale meter is. In een pilootproject uit 2014 werden namelijk digitale meters geïnstalleerd die communiceerden via een ethernet-verbinding.

In dat pilootproject werd duidelijk aangetoond dat een digitale meter perfect kan communiceren via een ethernetkabel en via de internetmodem van de netgebruiker. In het eindrapport van dat project stond namelijk:

“Aangezien de meeste klanten over een breedband internettoegang beschikken, lijkt het evident om deze te gebruiken om de beveiligde gegevens door te sturen. Er werd hiervoor een specifieke “tunnel” gecreëerd om de gegevens van de slimme meters door te sturen naar de centrale systemen. Dit zonder (negatieve) beïnvloeding van de services van klant/bewoner.”


Lees meer...

Steeds duidelijker verband tussen gsm-straling en schwannoma (zeldzaam soort tumoren)

Weer een nieuwe studie bevestigt het kankerverwekkend karakter van gsm-straling. Het gaat om een case study over een man die een zeldzaam soort tumor (schwannoma) kreeg in zijn dijbeenspier, exact op de plaats waar hij 8u per dag zijn smartphone in de broekzak bewaart.

Net dit soort tumor werd al in andere grootschalige studies (NTP, Ramazzini) in verband gebracht met radiofrequente stralingsblootstelling, met name schwannoma van het hart, van de hypofyse, speekselklieren, thymusklier, de drielingzenuw (hersenzenuw), het oog, baarmoeder, eierstokken en de geslachtsorganen (zie het artikel op Microwave News). Dit kan moeilijk nog als toeval worden gezien. Ook akoestische neuroma en glioma (hersentumor) werden in verschillende studies gelinkt aan RF straling en zijn eveneens een soort van schwannoma.

Een tweede case study uit Italië wordt momenteel voorbereid, over een vrouw die in haar voorarm een schwannoma ontwikkelde, net op de plaats waar ze elke dag gedurende een uur haar smartphone in een telefoonhouder bewaarde tijdens het sporten.

Lees meer...

Apple moet miljoenen iPhone 12-gebruikers compenseren - Teken de petitie!

In september 2023 verbood Frankrijk de verkoop van de iPhone 12 omdat de toestellen te veel elektromagnetische straling uitzonden. Onder Franse druk heeft Apple snel snel een nieuwe update gelanceerd die de straling onder de norm brengt. De Franse NGO Phonegate vraagt nu compensatie voor de overmaat aan straling die ze de laatste 3 jaar hebben opgedaan.

Steun hun eis en teken de petitie. Bescherm ook jezelf: steek je gsm nooit in je broekzak als die aanstaat. Afstand is je vriend.

Lees meer...

Onze briefwisseling met Fluvius over de "bekabelde" digitale meterBegin januari 2023 stuurden we een brief naar Fluvius (zie onder en in deze PDF) om verduidelijking te vragen over de “bekabelde” digitale meter met buitenantenne. We vroegen wanneer er een écht bekabelde meter zal komen en of het aanbieden van een niet-stralende, niet-communicerende digitale meter geen eenvoudig en betaalbaar alternatief kan zijn.

Eind januari ontvingen we een antwoord van Fluvius, waarin zij allerhande bespiegelingen meegeven over het feit dat de stralende digitale meters aan de blootstellingsnormen voldoen en dat er zogezegd geen aangetoonde link zou zijn tussen straling en gezondheidsproblemen, wat uiteraard volstrekt onwaar is. Ze doen ook uitspraken over het aantal uitgezonden signalen die duidelijk niet overeenstemmen met het meetrapport op vraag van de Vlaamse overheid.

In februari stuurden we dan ook een nieuwe brief naar Fluvius (zie onder en in deze PDF) waarin we ten eerste deze foutieve statements uitgebreid weerleggen en waarin we ten tweede aangeven dat deze bespiegelingen totaal niet ter zake doen. We leven immers in een democratische rechtsstaat en de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers, met name het Vlaams Parlement, hebben in 2018/2019 reeds beslist, na een reeks hoorzittingen, dat iedere netgebruiker recht heeft op een alternatief zonder stralingsblootstelling. Die wettelijke bepaling werd bovendien bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof, het hoogste rechtsorgaan in ons land.

Fluvius kan dus niet als een alleenheerser beslissen om onder dwang en onder dreiging van boetes en dagvaardingen straling veroorzakende digitale meters of buitenantennes aan mensen op te dringen.

We wijzen Fluvius erop dat het technisch perfect mogelijk is om een digitale meter te laten communiceren via ethernet, glasvezel of coax en dat dit in verschillende landen zo reeds wordt toegepast.

Als dit toch te moeilijk zou zijn kan eenvoudigweg een niet-stralende, niet-communicerende digitale meter ter beschikking worden gesteld. Zo is het o.a. in Wallonië en op vele plaatsen in de VS geregeld.

Nog een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om een digitale meter te ontwikkelen waarbij men manueel (door op een knop te drukken) één keer per maand of per jaar een kort signaal kan versturen om het verbruik door te geven, zodat meteropname door een technieker niet meer nodig is.

Het ideaal voor ons is echter dat mensen die dat willen gewoon een analoge meter kunnen behouden, vanwege de vuile stroom die àlle digitale meters veroorzaken, ook de niet-stralende.


We besluiten onze brief door aan te geven dat het aanbieden van een stralingsvrij alternatief op geen enkele manier een bedreiging vormt voor het geheel van het smart grid project. De ervaring in het buitenland toont aan dat een smart grid perfect kan functioneren, zelfs al zou er een beperkt aandeel niet-communicerende meters zijn.

Het uitblijven van een stralingsvrij alternatief en het manu militari opdringen van ongewenste, permanente stralingsblootstelling zal daarentegen leiden tot blijvend wantrouwen en vijandigheid tegenover de digitale meter, Fluvius en de VREG, conflicten bij installatie, negatieve berichten en publiciteit op sociale media en in de reguliere media, rechtszaken, etc., met uiteindelijk een nefaste impact op de verdere uitrol en acceptatie van de digitale meter.

Het is met andere woorden in ieders belang dat er snel een constructieve, pragmatische oplossing komt en dat de wet en rechtspraak wordt gerespecteerd.

Lees hieronder de twee brieven die we naar Fluvius stuurden (met Minister Demir, de VREG en de Vlaamse parlementsleden in de Commissie Leefmilieu in cc).


*** Wilt u ons werk en onze rechtszaken steunen? Elke bijdrage op onze crowdfundingrekening is welkom: BE46 9733 6272 2036. We hebben nog 6500€ nodig om de lopende rechtszaken (o.a. tegen de stralende digitale watermeter) te kunnen financieren. ***

Lees meer...

FAQ digitale meter

Laatste update 22/02/2023.
Je kunt deze FAQ ook als PDF downloaden.

Lees meer...