Recente nieuwsberichten

Volgende zaterdag 25 januari 2020 om 13u: protestactie in Brussel tegen 5G! Kom ook!

Afspraak van 13u tot 16u aan het Albertinaplein, naast het Centraal Station!

De aanwezigheid van zoveel mogelijk burgers is van het grootste belang om een sterk signaal te geven aan politici, kom dus zeker ook! Breng gerust uw eigen protestborden mee!

Link naar het facebook-event: https://www.facebook.com/events/2674743979300149/

Deze actie wordt georganiseerd door het collectief stop5G.be (zie onder voor meer uitleg). Zie www.stop5G.be.

U kunt het collectief stop5G.be ook financieel steunen op het rekeningnummer BE06 0689 3580 7022.

Op 25 januari zullen overal ter wereld protestacties plaatsvinden tegen 5G.

Lees meer...

Stralingsrisico’s 5G: De Standaard zwicht weer onder druk van SKEPP

Het lijkt een vaste regel bij De Standaard. Van zodra een journalist een min of meer degelijk of alleszins neutraal artikel schrijft over de risico’s van elektromagnetische straling (wat overigens zeer zelden gebeurt), verschijnt onmiddellijk erna een artikel van iemand uit de bevriende SKEPP-kring dat alles weer ontkent en minimaliseert. Op de website van SKEPP staat te lezen hoe dit nieuwe artikel (‘Meer angst voor straling dan bewezen schade’) inderdaad te danken is aan de ‘interventie’ van verschillende van hun bestuursleden.

SKEPP stelt zich voor als een organisatie die strijdt tegen pseudowetenschap. In werkelijkheid lijkt SKEPP eerder een ideologische organisatie, gekenmerkt door een sterke afkeer tegenover alles wat ruikt naar milieubeweging en inzet voor een gezonde, ‘natuurlijke’ leefomgeving. Verschillende SKEPP-mediafiguren lijken zelf gedreven door een blind vooruitgangsoptimisme gebaseerd op de ongebreidelde ontwikkeling van technowetenschap en technologie, die ons enkel goeds brengt en die vooral niet geremd moet worden door regeltjes, normen of onnozele bezorgdheden over milieu en gezondheid. Ze hebben een heel naïeve visie op wetenschap die volledig blind blijft voor de steeds verder strekkende invloed van industriële en commerciële belangen.

Lees meer...

Persbericht ‘Phonegate’ schandaal: Verschillende modellen smartphones overschrijden stralingsnormen

Phonegate logoIn een gezamenlijke statement stellen de Franse ministeries van Gezondheid, Ecologie en Economie verschillende maatregelen voor om de gezondheid van smartphone-gebruikers in Frankrijk en Europa beter te beschermen.

 Momenteel loopt een collectieve rechtszaak, een zogenaamde class action suit, tegen Apple en Samsung omdat hun toestellen tot 5 x meer straling uitzenden dan de geldende SAR (Specific Absorption rate) normen.

Specific Absorption Rate is een indicatie van hoeveel straling er in het lichaam mag opgenomen worden, een veiligheidsnorm dus. Smartphones worden in de US en Europa getest op de afstand aangegeven door de producent: 5 mm voor Apple en 10-25 mm voor Samsung; een afstand die de meeste mensen niet aanhouden en waarop het moeilijk is een gesprek te voeren.

Een lab dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission) heeft nu ook gemeten op 2 mm afstand en daarbij overschreed elk toestel de normen.

Ook in Europa is er een “phone gate” schandaal.

De Franse overheidsinstantie AFNR (Agence Nationale des Fréquences) test regelmatig smartphones. Een peer reviewed paper van Professor Om Gandhi gaf aan dat smartphones tot meer dan 11 x over de Amerikaanse FCC limiet en 3 x over de Europese ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) limiet gingen in 9 van de 10 geteste toestellen die AFNR testte bij gebruik tegen de huid. AFNR haalt ook regelmatig toestellen van de markt die de normen (op meer afstand van het lichaam) toch overschrijden. Deze clip toont hoeveel straling er in het hoofd wordt geabsorbeerd.

Lees meer...

Hoe een slimme meter weigeren?

U wil de slimme elektriciteits- en gasmeter weigeren in afwachting dat de bekabelde versie beschikbaar is vanaf 1.1.2023? En/of u wil een slimme watermeter weigeren? Dan is volgende informatie belangrijk.

Indien het nutsbedrijf (netbeheerder) u schriftelijk informeert dat ze de slimme meter komen installeren, stuur ze dan een aangetekende brief waarin u uitdrukkelijk meldt dat u die meter weigert wegens gezondheidsredenen (eventueel doktersattest bijvoegen) en/of de inbreuk tegen je privacy, brandgevaar, cyberveiligheid, ... Een overzicht van argumenten vindt u in onze brochure "Digitale of slimme meter, aan wat mag u zich verwachten” of op onze slimme meter-webpagina.

Alle nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water) die een klant voor het gerecht dagen kunnen dit enkel en alleen via het vredegerecht.

Omgekeerd, als u een rechtszaak wil aanspannen tegen een nutsbedrijf, kan u ook enkel en alleen uw zaak indienen bij het vredegerecht van uw kanton.

Als u bedreigd wordt met afsluiting van het net, stuur dan opnieuw een aangetekende brief waarin u meldt dat u het nutsbedrijf voor de vrederechter daagt.

Lees meer...

Hippocrates Electrosmog Appeal Belgium – help de oproep mee verspreiden!

Hippocrates Appeal header
Een groep artsen heeft het initiatief genomen om vanuit de medische wereld een oproep te lanceren aan overheid om dringend het voorzorgsprincipe te respecteren als het gaat over blootstelling aan elektromagnetische straling. Er is immers steeds meer wetenschappelijk bewijs voor schadelijkheid. Reeds in 2011 bepaalde de Wereldgezondheidsorganisatie dat de radiofrequente straling van draadloze technologie potentieel kankerverwekkend is.

De artsen vragen aan onze federale, regionale en lokale politieke vertegenwoordigers om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De oproep somt een hele reeks concrete maatregelen op die volgens hen noodzakelijk zijn, zoals een verbod op wifi in crèches en scholen, meer gezondheidsonderzoek naar 5G, het organiseren van sensibiliseringscampagnes over straling en een erkenning van het bestaan van elektrohypersensitiviteit (EHS).

Reeds meer dan 250 artsen en medische professionals hebben de oproep ondertekend.

Het gaat om een tweetalig initiatief. Momenteel zijn er nog maar weinig ondertekenaars uit Vlaanderen – Help deze oproep mee te verspreiden!

Op de website van de oproep vindt u een brief en achtergronddocumenten die u kunt afdrukken en bezorgen aan uw arts, apotheker, specialist, etc.

Belangrijk: enkel artsen of medische professionals kunnen de oproep ondertekenen.

U vindt alle informatie op:
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/?lang=nl
 

  • Rechtstreekse link naar de brief om aan uw arts te geven: PDF.
  • Tekst van de oproep: PDF.
  • Lijst van relevante wetenschappelijke publicaties: PDF.
  • De lijst van eerdere medische oproepen en waarschuwingen: PDF.
    (Het best is om de PDF's op te slaan op uw pc en vervolgens af te drukken. Rechtstreeks printen van de website geeft een minder goed resultaat.)

Lees meer...