Recente nieuwsberichten

Phonegate 2: Opmerkelijke wetgevende initiatieven in Frankrijk in verband met mobiele telefoons

Link met verviervoudiging van de aggressieve hersenkanker Glioblastoma in Frankrijk tussen 1990 en 2018?

In een vorig persbericht, gaven we aan dat de Franse overheid de EU oproept om smartphones te testen zoals ze gebruikt worden; namelijk tegen de huid. Zoals uit de documenten van de collectieve rechtszaak blijkt, de zogenaamde class action suit in de US en de peer reviewed paper van Professor Om Gandhi, zullen de meeste smartphones de huidige veiligheidsnormen in de US en de EU overschrijden.

Onze vraag was toen: wat gebeurt er in Vlaanderen/België op dit vlak? Worden de toestellen die van de markt zijn gehaald in Frankrijk ook in Vlaanderen/België van de markt gehaald? Worden deze toestellen getest in Vlaanderen/België? Wat is de aansprakelijkheid van de Vlaamse/Federale regering als ze niets doet om de normen te laten naleven terwijl "Phonegate" en de class action rechtszaak in de US duidelijk aangeven dat deze toestellen de Vlaamse normen overschrijden?

In een besluit van 15 november 2019 verstrengt de Franse regering de veiligheidsnormen voor elektronische apparaten met elektromagnetische straling die op een maximale afstand van 20 cm van het lichaam gebruikt worden. Deze wetgeving wordt van kracht in juni 2020. Niet alleen smartphones, maar nu ook slimme horloges, Ipads, portables etc. zullen getest worden en moeten voldoen aan de SAR (Specific Absorption Rate / eenheid die uitdrukt hoeveel straling het lichaam absorbeert) van 2 W/kg voor hoofd en lichaam en 4 W/kg voor de uiteinden van het lichaam (handen).  De controles zullen uitgebreid worden. De SAR waarde moet ook vermeld worden in  marketing campagnes, op de verpakking en in de veiligheidsrichtlijnen. Die zullen ook de volgende waarschuwing moeten bevatten:

  • Telefoneer alleen bij goed bereik om de straling te beperken. Dit impliceert niet telefoneren in auto’s of liften omwille van het Faraday effect;
  • Gebruik een handenvrije kit of luidspreker wanneer je telefoneert;
  • Kinderen en adolescenten beperkten best het gebruik van apparaten met elektromagnetische straling. Ze moeten het aantal gesprekken beperken, lange gesprekken vermijden en ’s avonds niet meer telefoneren.
  • Deze apparaten mogen niet gebruikt worden in de nabijheid van de buik van zwangere vrouwen;
  • Adolescenten moeten deze apparaten weg houden van hun onderbuik.

Hebben deze opmerkelijke intiatieven te maken met het rapport dat het Franse Publieke Gezondheidsagentschap (Santé Publique France), gepubliceerd heeft in juli (en aangepast in september) 2019? Daarin wordt aangegeven dat het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van de agressieve hersenkanker Glioblastoma (GBM, overlevingskans minder dan 1 jaar) verviervoudigd is in de periode 1990-2018 bij zowel mannen als vrouwen en bij alle leeftijds categorieën. Er wordt o.a. verwezen naar mobiel telefoon gebruik.

Lees meer...

Oproep tot crowdfunding tegen de verplichte digitale meter!

Rechtszaak tegen verplichte invoering slimme meters

Op 05/06/2019 werd het Decreet gepubliceerd dat de uitrol van digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters in Vlaanderen regelt. Ondanks de vele bezwaren tegen deze meters en het feit dat er in vele landen intussen een weigermogelijkheid bestaat, heeft de Vlaamse regering ervoor gekozen om de installatie van deze meters verplicht te maken, met afsluiting van de stroom voor wie weigert.

In het bijhorende Besluit is voorzien dat iedereen vanaf 2023 voor een bekabelde digitale meter (dus zonder stralingsblootstelling) zal kunnen kiezen. Dit succes hebben we bekomen dankzij jarenlange intensieve inspanningen om politici bewust te maken van het stralingsgevaar van slimme meters.

Het is dus een cruciale stap in de goede richting waarvoor we zeer erkentelijk en dankbaar zijn. Maar toch bestaan er nog onzekerheden over en het is ook niet voor iedereen een adequate oplossing. Kabels leggen is niet altijd praktisch haalbaar (zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter moeten immers bekabeld worden) en huurders zijn hiervoor afhankelijk van de toestemming van de eigenaar. Wat moet een stralingsbewuste of elektrogevoelige huurder doen wanneer de eigenaar bekabeling weigert? En wat ook met de 'passieve' stralingsblootstelling aan de digitale elektriciteits- en gasmeter bij de buren?

Een aantal mensen van Beperk De Straling en VEHS Vlaanderen hebben daarom besloten om een procedure op te starten bij het Grondwettelijk Hof om het genoemde decreet te vernietigen en met name het verplicht karakter van de installatie. Onze advocaat is momenteel bezig het dossier voor te bereiden.
 
De procedure gaat ongeveer 6000 € kosten. Daarom doen wij een warme oproep om een bijdrage te storten op volgende rekening:

Naam rekening: Rechtszaken Beperk De Straling
IBAN: BE46 9733 6272 2036
BIC: ARSPBE22

We suggereren een bijdrage van 50 €, maar elke lagere of hogere som is natuurlijk even welkom!

Gelieve uw e-mailadres te vermelden in de communicatie/mededeling van de bankoverschrijving, zodat we later contact kunnen opnemen met u om u te bedanken.

De stand van de rekening geven we hieronder weer en zullen we regelmatig updaten.

Een eventueel overschot op de rekening zullen we gebruiken voor andere acties en mogelijke toekomstige rechtszaken (bijvoorbeeld tegen 5G).

Alle relevante info i.v.m. de slimme meter vindt u mooi samengevat in onze brochure, die u ook kunt uitdelen aan familie/vrienden en verspreiden op publieke plaatsen.

Alvast bedankt voor uw steun!
 

Een eventueel overschot zullen we gebruiken voor juridische stappen tegen 5G en andere acties,

dus uw bijdragen zijn nog steeds welkom!

Lees meer...

Persbericht: procedure bij het Grondwettelijk Hof tegen de verplichte digitale meter

Persbericht 10/02/2020 - In december 2019 hebben een aantal personen van Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) een bezwaarschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de verplichte installatie van de digitale of ‘slimme’ meter voor elektriciteit en gas.

De digitale meters die netbeheerder Fluvius momenteel uitrolt in Vlaanderen, zenden de hele tijd radiofrequente elektromagnetische signalen uit, waarvan honderden wetenschappelijke studies aantonen dat ze schadelijk zijn en waar vele mensen gezondheidsproblemen door ondervinden. Het is dus onaanvaardbaar dat de overheid de blootstelling hieraan in de eigen woonst verplicht maakt.

De overheid heeft in een Besluit voorzien dat iedereen vanaf 2023 (tegen betaling) voor een bekabelde digitale meter kan kiezen, normaliter dus zonder stralingsblootstelling. Een bekabelde meter is echter niet overal praktisch toepasbaar en dus niet voor iedereen een oplossing. Het biedt ook geen oplossing voor de schending van de privacy.

Het doel van de procedure is om in het Energiedecreet zelf het recht te verankeren op een elektriciteits- en gasmeter zonder stralingsblootstelling, omwille van gezondheidsredenen. Ook wordt gevraagd om de verplichting tot installatie te schrappen.

De burgergroeperingen Beperk de Straling en de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen (VEHS) vinden dat iedereen de garantie moet krijgen op een stralingsvrije elektriciteits- en gasmeter, ook in situaties waarin bekabeling niet mogelijk is. Idealiter zou ieder die dat wenst zijn analoge meter moeten kunnen behouden, of een niet-geconnecteerde digitale meter krijgen die geen informatie doorzendt naar de netbeheerder, noch draadloos, noch via de kabel. In het buitenland wordt een dergelijke mogelijkheid tot ‘opt-out’ meer en meer de standaard, als gevolg van intensief protest vanuit de bevolking.

Het geld voor de rechtszaak werd ingezameld via een crowdfundingactie.

Lees meer...

Volgende zaterdag 25 januari 2020 om 13u: protestactie in Brussel tegen 5G! Kom ook!

Afspraak van 13u tot 16u aan het Albertinaplein, naast het Centraal Station!

De aanwezigheid van zoveel mogelijk burgers is van het grootste belang om een sterk signaal te geven aan politici, kom dus zeker ook! Breng gerust uw eigen protestborden mee!

Link naar het facebook-event: https://www.facebook.com/events/2674743979300149/

Deze actie wordt georganiseerd door het collectief stop5G.be (zie onder voor meer uitleg). Zie www.stop5G.be.

U kunt het collectief stop5G.be ook financieel steunen op het rekeningnummer BE06 0689 3580 7022.

Op 25 januari zullen overal ter wereld protestacties plaatsvinden tegen 5G.

Lees meer...

Stralingsrisico’s 5G: De Standaard zwicht weer onder druk van SKEPP

Het lijkt een vaste regel bij De Standaard. Van zodra een journalist een min of meer degelijk of alleszins neutraal artikel schrijft over de risico’s van elektromagnetische straling (wat overigens zeer zelden gebeurt), verschijnt onmiddellijk erna een artikel van iemand uit de bevriende SKEPP-kring dat alles weer ontkent en minimaliseert. Op de website van SKEPP staat te lezen hoe dit nieuwe artikel (‘Meer angst voor straling dan bewezen schade’) inderdaad te danken is aan de ‘interventie’ van verschillende van hun bestuursleden.

SKEPP stelt zich voor als een organisatie die strijdt tegen pseudowetenschap. In werkelijkheid lijkt SKEPP eerder een ideologische organisatie, gekenmerkt door een sterke afkeer tegenover alles wat ruikt naar milieubeweging en inzet voor een gezonde, ‘natuurlijke’ leefomgeving. Verschillende SKEPP-mediafiguren lijken zelf gedreven door een blind vooruitgangsoptimisme gebaseerd op de ongebreidelde ontwikkeling van technowetenschap en technologie, die ons enkel goeds brengt en die vooral niet geremd moet worden door regeltjes, normen of onnozele bezorgdheden over milieu en gezondheid. Ze hebben een heel naïeve visie op wetenschap die volledig blind blijft voor de steeds verder strekkende invloed van industriële en commerciële belangen.

Lees meer...