Recente nieuwsberichten

Steun de actiegroep Save Belgium!

De actiegroep Save Belgium plant juridische stappen tegen 5G en, vooral, tegen de huidige, veel te lakse stralingsnormen die in België gelden. Daarom zijn alle bijdragen voor hen welkom!

Alle info vindt u op:

https://savebelgium.be/

Lees meer...

Crowdfunding: Rechtszaken tegen de tijdelijke licenties voor 5G

5G is helaas op komst!

In volle corona-crisis besloot Proximus om zonder enige inspraakmogelijkheid een 5G 'light' netwerk uit te rollen in België.

Het BIPT hield in april een openbare raadpleging omtrent de toekenning van tijdelijke 5G-licenties.
Onze bedenkingen omtrent de gezondheidsrisico's bleven onbeantwoord en werden zonder meer van tafel geveegd. 

Volgens tellers op de websites van verschillende actiegroepen waar een modelbezwaarschrift gedownload kon worden, werden er een paar 1000den bezwaarschriften ingediend.
Niemand die een bezwaarschrift indiende, kreeg echter een antwoord van het BIPT.
Alle bezwaren, zowel juridisch, technisch, wetenschappelijk, ethisch of de gezondheidsrisico’s, werden afgewezen.

https://www.bipt.be/consumenten/publication/communicatie-over-de-toekenning-van-voorlopige-gebruiksrechten-in-de-3600-3800-mhz-radiofrequentieband-na-de-gehouden-openbare-raadpleging 

https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/39fe4e00646dacb8e03db790d9ae2a1fe2ff4ccd/Communicatie_voorlopige_gebruiksrechten_3,6Ghz_besluit_toekenning_150720.pdf 

Nu het BIPT effectief tijdelijke licenties voor 5G heeft gegeven aan vijf operatoren, gaan de verschillende actiegroepen rond straling samenwerken en gaat Stop5G.be rechtszaken aanspannen bij het Marktenhof tegen deze vijf licenties. Zie http://stop5g.be/nl/brief/PB/20200719.htm

Daarom doen we een warme oproep tot crowdfunding. U kan storten op de rekening die we gebruiken voor de lopende procedure tegen de 'slimme' gas- en elektriciteitsmeter.

Naam rekening: Rechtszaken Beperk De Straling
IBAN: BE46 9733 6272 2036
BIC: ARSPBE22

Noteer uw e-mail adres bij de mededeling. Dit stelt ons in staat u een bedankje te sturen en u op de hoogte te houden van de rechtszaken tegen de slimme meter en tegen de voorlopige 5G-licenties.

Cybermanifestatie tegen 5G

stop5ginternational.org stelt voor dat op zaterdag 6/6/2020 in alle landen demonstraties tegen 5G worden georganiseerd. We stellen voor dat tussen 18:00 en 20:00 een maximum aantal mensen de website www.teslabel.be bezoeken.

Lees meer...

Phonegate 2: Opmerkelijke wetgevende initiatieven in Frankrijk in verband met mobiele telefoons

Link met verviervoudiging van de aggressieve hersenkanker Glioblastoma in Frankrijk tussen 1990 en 2018?

In een vorig persbericht, gaven we aan dat de Franse overheid de EU oproept om smartphones te testen zoals ze gebruikt worden; namelijk tegen de huid. Zoals uit de documenten van de collectieve rechtszaak blijkt, de zogenaamde class action suit in de US en de peer reviewed paper van Professor Om Gandhi, zullen de meeste smartphones de huidige veiligheidsnormen in de US en de EU overschrijden.

Onze vraag was toen: wat gebeurt er in Vlaanderen/België op dit vlak? Worden de toestellen die van de markt zijn gehaald in Frankrijk ook in Vlaanderen/België van de markt gehaald? Worden deze toestellen getest in Vlaanderen/België? Wat is de aansprakelijkheid van de Vlaamse/Federale regering als ze niets doet om de normen te laten naleven terwijl "Phonegate" en de class action rechtszaak in de US duidelijk aangeven dat deze toestellen de Vlaamse normen overschrijden?

In een besluit van 15 november 2019 verstrengt de Franse regering de veiligheidsnormen voor elektronische apparaten met elektromagnetische straling die op een maximale afstand van 20 cm van het lichaam gebruikt worden. Deze wetgeving wordt van kracht in juni 2020. Niet alleen smartphones, maar nu ook slimme horloges, Ipads, portables etc. zullen getest worden en moeten voldoen aan de SAR (Specific Absorption Rate / eenheid die uitdrukt hoeveel straling het lichaam absorbeert) van 2 W/kg voor hoofd en lichaam en 4 W/kg voor de uiteinden van het lichaam (handen).  De controles zullen uitgebreid worden. De SAR waarde moet ook vermeld worden in  marketing campagnes, op de verpakking en in de veiligheidsrichtlijnen. Die zullen ook de volgende waarschuwing moeten bevatten:

  • Telefoneer alleen bij goed bereik om de straling te beperken. Dit impliceert niet telefoneren in auto’s of liften omwille van het Faraday effect;
  • Gebruik een handenvrije kit of luidspreker wanneer je telefoneert;
  • Kinderen en adolescenten beperkten best het gebruik van apparaten met elektromagnetische straling. Ze moeten het aantal gesprekken beperken, lange gesprekken vermijden en ’s avonds niet meer telefoneren.
  • Deze apparaten mogen niet gebruikt worden in de nabijheid van de buik van zwangere vrouwen;
  • Adolescenten moeten deze apparaten weg houden van hun onderbuik.

Hebben deze opmerkelijke intiatieven te maken met het rapport dat het Franse Publieke Gezondheidsagentschap (Santé Publique France), gepubliceerd heeft in juli (en aangepast in september) 2019? Daarin wordt aangegeven dat het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van de agressieve hersenkanker Glioblastoma (GBM, overlevingskans minder dan 1 jaar) verviervoudigd is in de periode 1990-2018 bij zowel mannen als vrouwen en bij alle leeftijds categorieën. Er wordt o.a. verwezen naar mobiel telefoon gebruik.

Lees meer...

Oproep tot crowdfunding tegen de verplichte digitale meter!

Rechtszaak tegen verplichte invoering slimme meters

Op 05/06/2019 werd het Decreet gepubliceerd dat de uitrol van digitale of ‘slimme’ elektriciteits- en gasmeters in Vlaanderen regelt. Ondanks de vele bezwaren tegen deze meters en het feit dat er in vele landen intussen een weigermogelijkheid bestaat, heeft de Vlaamse regering ervoor gekozen om de installatie van deze meters verplicht te maken, met afsluiting van de stroom voor wie weigert.

In het bijhorende Besluit is voorzien dat iedereen vanaf 2023 voor een bekabelde digitale meter (dus zonder stralingsblootstelling) zal kunnen kiezen. Dit succes hebben we bekomen dankzij jarenlange intensieve inspanningen om politici bewust te maken van het stralingsgevaar van slimme meters.

Het is dus een cruciale stap in de goede richting waarvoor we zeer erkentelijk en dankbaar zijn. Maar toch bestaan er nog onzekerheden over en het is ook niet voor iedereen een adequate oplossing. Kabels leggen is niet altijd praktisch haalbaar (zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter moeten immers bekabeld worden) en huurders zijn hiervoor afhankelijk van de toestemming van de eigenaar. Wat moet een stralingsbewuste of elektrogevoelige huurder doen wanneer de eigenaar bekabeling weigert? En wat ook met de 'passieve' stralingsblootstelling aan de digitale elektriciteits- en gasmeter bij de buren?

Een aantal mensen van Beperk De Straling en VEHS Vlaanderen hebben daarom besloten om een procedure op te starten bij het Grondwettelijk Hof om het genoemde decreet te vernietigen en met name het verplicht karakter van de installatie. Onze advocaat is momenteel bezig het dossier voor te bereiden.
 
De procedure gaat ongeveer 6000 € kosten. Daarom doen wij een warme oproep om een bijdrage te storten op volgende rekening:

Naam rekening: Rechtszaken Beperk De Straling
IBAN: BE46 9733 6272 2036
BIC: ARSPBE22

We suggereren een bijdrage van 50 €, maar elke lagere of hogere som is natuurlijk even welkom!

Gelieve uw e-mailadres te vermelden in de communicatie/mededeling van de bankoverschrijving, zodat we later contact kunnen opnemen met u om u te bedanken.

De stand van de rekening geven we hieronder weer en zullen we regelmatig updaten.

Een eventueel overschot op de rekening zullen we gebruiken voor andere acties en mogelijke toekomstige rechtszaken (bijvoorbeeld tegen 5G).

Alle relevante info i.v.m. de slimme meter vindt u mooi samengevat in onze brochure, die u ook kunt uitdelen aan familie/vrienden en verspreiden op publieke plaatsen.

Alvast bedankt voor uw steun!
 

Een eventueel overschot zullen we gebruiken voor juridische stappen tegen 5G en andere acties,

dus uw bijdragen zijn nog steeds welkom!

Lees meer...