Wetenschappelijk nieuws

Draadloos internet beschadigt zaadcellen

Man_op_laptop

 

Een nieuwe studie toont aan dat draadloos internetten op een laptop de spermacellen en dus de vruchtbaarheid beschadigt, zo bericht de Spaanse krant “La Voz” (1).

 

De studie stelde een groep gezonde mannen bloot aan de straling die een laptop uitzendt wanneer men draadloos surft. De onderzoekers vonden dat de spermacellen een sterk verminderde beweeglijkheid hadden en bovendien bleek het DNA van de zaadcellen beschadigd.

 

Lees meer...

Nieuwe epidemiologische studie over zendmasten

 

De conclusie van deze studie luidt:

 

"We found that eight of the 10 studies reported increased prevalence of adverse neurobehavioral symptoms or cancer in populations living at distances < 500 meters from base stations. None of the studies reported exposure above accepted international guidelines, suggesting that current guidelines may be inadequate in protecting the health of human populations."

 

Lees meer...

Gsm en tumoren: genoeg reden tot bezorgdheid

 

Interphone, een grootschalig onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, kon geen uitsluitsel geven over de link tussen gsm'en en (hersen)tumoren. Ook al zijn er wel aanwijzingen voor een verhoogd risico op tumoren, er blijft toch nog onduidelijkheid bestaan, aldus de verantwoordelijken van Interphone. Velen zullen dit interpreteren dat er dan waarschijnlijk niet veel aan de hand is, maar niets is minder waar.

 

Ten eerste zijn er bij deze studie verschillende methodologische keuzes gemaakt die hebben geleid tot een serieuze onderschatting van het risico. Vorige zomer nam de Britse groepring Powerwatch de Interphone-studie onder de loep en vond 11 methodologische gebreken die hebben geleid tot een significante onderschatting van het risico op hersentumoren (zie hun rapport 'Cell phones cause brain tumours').

 

Lees meer...

Nieuw rapport: 'Cellphones Cause Brain Tumors'

 

Een nieuw rapport concludeert duidelijk dat gsm's het risico op hersentumoren verhogen. Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de Britse organisatie Powerwatch en verschillende andere werkgroepen actief rond elektromagnetische straling. Tientallen wetenschappers uit 14 verschillende landen ondersteunen de conclusies.

 

Het rapport neemt de beruchte Interphone-studie op de korrel, een grootschalig onderzoek dat duidelijkheid moest scheppen over de risico's van gsm'en. De resultaten waren echter allesbehalve duidelijk en tussen de betrokken onderzoekers ontstond onenigheid over de interpretatie ervan.

 

Lees meer...

Update wetenschappelijke studies

Maandelijkse review van recente wetenschappelijke studies naar de effecten elektromagnetische velden, te vinden op de website van de Britse werkgroep 'Powerwatch': klik.

 

Zo zitten er bijvoorbeeld weer verschillende studies bij die DNA-schade vinden, schade aan spermacellen en onvruchtbaarheid, schade aan de zenuwcellen in de hersenen,  schade aan de hersen-bloedbarrière, etc. Ook vindt men dat laagfrequente elektromagnetische velden (bvb. afkomstig van leeslampen en wekkerradio's naast het bed) de kankerverwekkende werking van andere schadelijke stoffen bevordert. Ook voor hoogfrequente straling vindt men dat deze het herstel van DNA-schade veroorzaakt door andere schadelijke stoffen tegengaat.

Lees meer...

Belgische onderzoeker vindt een verdubbelde mortaliteit door gsm-straling

 

Op 23 juni 2008 heeft Dirk Adang, een onderzoeker verbonden aan de Université Catholique de Louvain, met verve een doctoraatsonderzoek verdedigd dat de olijke gsm-gebruikers en draadloze surfers onder ons tot nadenken zou moeten stemmen. In zijn onderzoek is hij nagegaan welke impact de langdurige blootstelling aan gepulste elektromagnetische straling (gsm’s, antennes, WiFi, …) heeft op de gezondheid van ratten.

 

De resultaten? Een verdubbelde mortaliteit, verstoring van de immuniteit, aantasting van het geheugen en allerhande tumoren. Neem daar nog de vermoedens van vroegtijdige veroudering bij en het is wel duidelijk dat deze studie niet bepaald in de smaak zal vallen bij bedrijven uit de draadloze communicatiesector.

 

Lees meer...