Slimme meters

Frankrijk: intimidatie en (verbaal) geweld bij installatie slimme meters

Stop linky borden op metersNu ook in Frankrijk: netbeheerders komen met geweld en intimidatie slimme meters installeren bij mensen die er absoluut geen willen hebben. In Bretagne raakte een vrouw op leeftijd gewond toen een installateur haar tegen de vlakte wierp, en een ander koppel heeft klacht neergelegd omwille van intimidatie en verbaal geweld door de installateur/netbeheerder. Hetzelfde fenomeen doet zich voor in alle landen en regio's waar er geen opt-out mogelijkheid is voor slimme meters (= mogelijkheid om de meter te weigeren en een elektromechanische meter te behouden). In Nederland deed zich geen enkel dergelijk conflict voor, omdat mensen de communicatie-functie van de meter op elk moment kunnen laten uitschakelen.  

Wij roepen Minister Tommelein op om in Vlaanderen ook een opt-out mogelijkheid te voorzien, om dit soort uit de hand lopende conflictsituaties te vermijden.

Dit weekend waren er in Frankrijk trouwens twee nationale actiedagen tegen 'Linky', de naam die de "slimme" meter kreeg in Frankrijk.

Lees meer...

Stralingspieken slimme meters verstorend effect op hartritme

De stralingspieken van slimme meters blijken een duidelijke verstorende impact te hebben op het hartritme, zoals geregistreerd met een elektrocardiografie. De arts in de video getuigt dat het gaat om een totaal onnatuurlijk verschijnsel dat op termijn kan leiden tot ernstige problemen met het hart.

Lees meer...

Duitsland: enkel slimme meters voor grote verbruikers

Er wordt beweerd dat slimme meters noodzakelijk zijn om hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet te integreren. Klopt niet. Duitsland, waar er een groot aandeel hernieuwbare energie aanwezig is, besloot om slimme meters niet veralgemeend uit te rollen, omdat het nu eenmaal geen voordelen biedt. Ze worden enkel verplicht voor de grote verbruikers van energie (bedrijven etc.):

http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent-27503537

Persbericht Beperk de Straling - "Slimme meters gevaar voor volksgezondheid"

met gigaherz meter

02/02/2017 - Vanaf 1 januari 2019 wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) verplicht slimme elektriciteitsmeters beginnen invoeren, zo stond in de pers te lezen. De Werkgroep Beperk de Straling plaatst daar ernstige vraagtekens bij omwille van de risico's voor de gezondheid. Draadloze slimme meters zorgen voor hoge stralingspieken en leidden in het buitenland reeds tot heel wat gezondheidsproblemen en massaal protest.

Jan Allein, coördinator Beperk de Straling: "Het is onverantwoord mensen te verplichten een technologie in huis te nemen waarvoor zoveel aanwijzingen zijn dat ze schadelijk is voor de gezondheid."

Lees meer...

Stand van zaken van het proefproject slimme meters

Nieuwsbrief VREG, 26/01/2017 - "De Vlaamse distributienetbeheerders hebben in het kader van het proefproject 28.410 slimme kWh-meters en 16.384 slimme gasmeters geplaatst bij gezinnen en kmo’s. Meer dan 700 meters werden bij prosumenten geplaatst. De netbeheerders rapporteerden ons eind vorig jaar de stand van zaken."

Lees meer...

Franse rechtbank beveelt ontmanteling van "slimme" watermeter bij persoon met EHS

Next-Up/Le Dauphine - Voor de eerste keer heeft een Franse rechtbank de ontmanteling van een nieuwe watermeter met draadloze gegevensoverdracht ("slimme" watermeter) en de herinstallering van de oude analoge watermeters bevolen bij een persoon die erkend werd als elektrogevoelig (ElektroHyperSensitiviteit).

Op 17 november 2016 heeft het Tribunal d'Instance van Grenoble dit besluit genomen tegen de sociale verhuurder « Office Public d'Aménagement et de Construction de l'Isère
-OPAC 38 » ten voordele van een vrouw die lijdt aan het elektrogevoeligheidssyndroom.

Sinds de installatie van een nieuwe slimme watermeter (met draadloze elektromagnetische microgolfverbinding (864 MHz)) in de WC van haar appartement, ging de gezondheid van Christine snel achteruit.

In de beslissing van de rechtbank wordt niet enkele gezegd dat de draadloze watermeter moet vervangen worden door het oude model (zonder draadloze verbinding), maar ook dat de huurster niet verplicht kan worden om andere slimme meters met draadloze elektromagnetische overdracht voor elektriciteit en gas te installeren, noch meters die het elektriciteitsnet gebruiken voor deze gegevensoverdracht (powerline-technologie PLC).

Alle kosten voor de vervanging van de watermeter vallen ten koste van de verhuurder.

Lees meer...

Slimme elektriciteitsmeters: zeg uw privacy maar vaarwel

Slimme elektriciteitsmeters? Zeg uw privacy maar vaarwel. Uw energieleverancier (en wie weet wie nog allemaal) zal exact weten wanneer je je kleren wast, wanneer je kookt, wanneer je je huis verlaat, wanneer je thuiskomt, wanneer je op vakantie bent. Kortom, je hele dagelijkse leven en routine kan van op afstand gedetailleerd in kaart worden gebracht. Het 'telescherm' uit het boek '1984' van George Orwell komt akelig dichtbij...


Lees meer...

Brief aan Minister Tommelein over slimme meters: veel nadelen, weinig tot geen voordelen

Beperk de Straling bezorgde deze ochtend een brief aan Vlaams Minister van Energie, de heer Bart Tommelein. Daarin lichten we uitgebreid toe dat de voordelen van slimme elektriciteitsmeters klein tot onbestaande zijn, maar dat er daarentegen verschillende, onoverkomelijke nadelen aan verbonden zijn op vlak van gezondheid, kostprijs, privacy en veiligheid.

Onze brief komt net op tijd, want morgenochtend wordt het topic opnieuw besproken in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. We hopen dat onze brief elementen kan aanreiken om het debat in het parlement mee te voeden.

Wij wijzen in onze brief onder meer op de volgende punten:

  • Een belangrijk aantal Europese landen, waaronder Duitsland, besloten reeds om niet over te gaan tot een grootschalige uitrol van slimme meters, omdat uit analyses blijkt dat ze weinig opleveren vergeleken met de enorme investering die ze vergen;

  • Steeds meer bedrijven in de elektriciteitsdistributiesector zelf vinden slimme meters intussen achterhaald en overbodig om een slim elektriciteitsnet uit te bouwen;

    Lees meer...

Slimme meters, goed voor de consument én voor de overheid? Klopt niet!

demorgen.be - 12/06/2015, Opinie Tom De Meester

Tom De Meester is energiewatcher van de PVDA, auteur van Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co' en co-auteur van De miljonairstaks en 7 andere ideeën om de samenleving te veranderen (EPO). De magere energiewinst weegt niet op tegen de enorme kosten van het mastodontproject, zo betoogt hij.

"In elke woning moet een slimme energiemeter komen. Dat zegt Vlaams energieminister Annemie Turtelboom (Open VLD) na een werkbezoek aan de Italiaanse energiemultinational Enel. "Als we in Vlaanderen voluit willen gaan voor groene energie is er geen andere optie. Dit is goed voor de consument én voor de overheid." Maar die bewering klopt niet.

Lees meer...

Nerve Disrupting Frequencies Radiating from "Smart" Meters

Australische video die in een proefopstelling demonstreert dat slimme elektriciteitsmeters niet enkel continue hoge pieken van microgolfstraling vanuit de meter zelf uitzenden, maar dat ze ervoor zorgen dat alle elektriciteitsleidingen in huis antennes worden die straling afgeven op frequenties van 2 tot 50 kilohertz, waarvan de effecten op het zenuwstelsel heel duidelijk zijn aangetoond.

Volgens de makers van de video verklaart dit mee waarom mensen die voordien geen probleem hadden met hun wifi en smartphone, door slimme meters toch gezondheidsklachten beginnen ontwikkelen en zelfs overgevoelig kunnen worden aan EM straling.

 

Lees meer...

Franse gemeente weigert de installatie van slimme meters op haar grondgebied

20minutes.fr - Primeur: een gemeente in Frankrijk weigert de installatie op haar grondgebied van slimme elektriciteits- en gasmeter omdat deze de gezondheid van haar inwoners kunnen schaden.

De gemeente Saint-Macaire richtte een brief tot haar 2.500 inwoners die stelt dat de straling uitgezonden door deze slimme meters door de Wereldgezondheidsorganisatie werd geclassificeerd als potentieel kankerverwekkend en dat de Franse wet sinds februari dit jaar dit soort straling verbiedt in crèches en beperkt in basisscholen.

De gasmeters sturen pulsen uit van hoogfrequente elektromagnetische straling. De elektriciteitsmeters werken met een 'powerline'-systeem waarbij elektromagnetische signalen via het elektriciteitsnet worden verstuurd. De gemeente wijst er in haar brief op dat de elektriciteitskabels in huis niet afgeschermd zijn en dus niet voorzien voor dit soort signalen en dat er een schadelijke lekstraling ontstaat, ook in kinderkamers.

Lees meer...

Reports of illness prompt audit of smart meter radiation

 

Honderden mensen in Victoria, Australië rapporteerden ernstige gezondheidsproblemen na de installatie van draadloos communicerende slimme elektriciteitsmeters, die minstens elke minuut sterke stralingspieken veroorzaken (tot 35.000 µW/m²). De elektromagnetische signalen worden via de elektriciteitsdraden bovendien doorheen het hele huis getransporteerd.

 

De typische reactie van de overheid is om een studie (meting) te laten uitvoeren waarbij de stralingsniveaus in kaart worden gebracht. Dit is uiteraard zinloos omdat men op voorhand weet dat de studie zal concluderen dat de niveaus onder de norm blijven. Het punt is echter dat deze normen totaal ontoereikend zijn. Wat nodig is, is een studie waarbij men effectief de biologische effecten gaat opmeten.

 

Heraldsun.com.au - AN independent audit of electromagnetic radiation from smart meters will begin next month as critics claim reports of illness from hundreds of Victorians represent an emerging health crisis.

 

More than 250 Victorians have contacted Stop Smart Meters Australia to report insomnia, headaches, ringing in the ears, tiredness and burning or tingling sensations.

 

Lees meer...

Public Health Physician Warns of Smart Meter Dangers, Stresses Need for Analog Option

Maine's Smart Meter Safety Coalition (www.smartmetersafety.org) recently caught up with Dr. David Carpenter, a Harvard Medical School-trained physician who headed up the New York State Dept. of Public Health for 18 years before becoming Dean of the School of Public Health at the University of Albany, where he currently directs the Institute for Health and the Environment.
 

Lees meer...

Northcote resident says smart meter caused her tinnitus

Herald Sun - Vasiliki Erophile believes the smart meter installed on the front of her home has caused her to suffer tinnitus.

---

A NORTHCOTE resident says her pleas to an ­electricity provider to get rid of the smart meter she's blaming for her tinnitus are falling on deaf ears.

 

Vasiliki Erophile is calling for residents to have access to an opt-out clause similar to Holland and the UK where people can refuse similar technology.

 

Ms Erophile said she started getting tinnitus – a condition that causes ringing in the ears – after moving into her house, which has a smart meter installed next to her bedroom.

 

Lees meer...

Germany Rejects EU Smart-Meter Recommendations on Cost Concerns

 

businessweek.com - Germany said it probably won't follow smart-meter guidance from the European Union -- which has recommended that 80 percent of homes install the devices by 2020 -- because such a move would be too costly for consumers.

 

The EU proposal is "inadvisable" for Germany, the Economy Ministry said in a statement, citing a study it commissioned from consultants Ernst & Young. For users with low power consumption, the installation cost would be greater than the achievable energy savings, it said.

 

Lees meer...